Kontakt

PMG Investment Group Sp. z o.o.

Dane KONTAKTOWE
ul. Dobra 17A
60-595 Poznań
Polska

KRS 0000905888
NIP 7812022030
REGON 389172633

+48 533 782 335
+48 602 672 617

biuro@pmginvestment.pl
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak. Wypełnij wszystkie wymagane pola.

Zawarta w powyższej wiadomości informacja oraz jej załączniki są poufne. Kopiowanie lub dystrybucja tej wiadomości jest dozwolone tylko przez adresata. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej informacji prosimy o szybkie poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz trwałe jej usunięcie.Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem tych danych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PMG Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 60-595 Poznaniu przy ul. Dobrej 17a. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: biuro@pmginvestment.pl,  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prezentacji i sprzedaży usług oferowanych przez administratora. Podstawą do przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez Panią/Pana lub osiąganie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak i podmioty współpracujące z administratorem. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty wystawienia ostatniego dokumentu sprzedaży lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wymagany dłuższy czas. Dane nie są przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.